Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 

VERİ KORUMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle Antepsan Kuruyemiş Gıda Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca “Antepsan” olarak anılacaktır.) olarak sizlere ait kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken özeni gösteriyoruz..

Sizlerden internet ortamında da sıklıkla kişisel veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında alınan ve kaydedilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmektedir. Bu bağlamda Antepsan veri sorumlusu sıfatıyla kanuni sınırlar dahilinde verilerinizi almakta ve muhafaza etmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; internet sitemizin ziyareti esnasında alınan tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İnternet sitemize verilen linkle yapılan yönlendirme ile aktifleşen internet sitelerinin veri güvenliği ve veri politikasıyla ile ilgili Antepsan olarak garanti verilmemektedir. Bu hususta yönlendirilen sayfanın veri güvenliği ve veri politikası tarafınızca dikkatlice incelenmelidir.

1.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Bu bağlamda tarafınızın açıkça izni olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından alınması ve işlenmesi mümkün değildir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin alınabilmesi, aktarılabilmesi ve işlenebilmesi için tarafınızın ayrıca ve açıkça YAZILI onayı gerekmektedir. İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerinize ilişkin yaptığımız tüm açıklama ve bilgilendirmeler özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsar mahiyettedir.

 

2.HUKUKİ DAYANAK

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, verisi işlenen kişilerin onayları alınırken ayrıca ve açıkça alınan veri hakkında aydınlatılmasını da öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 

İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Antepsan Kuruyemiş Gıda Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’dir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir.

 

Antepsan Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Adres: Başpınar O.S.B. 5. Bölge 83524 nolu cad. no :14 Şehitkamil/GAZİANTEP /TURKEY

Telefon: +90 342 238 34 46 / Fax: +90 342 238 34 21

E-mail: [email protected]

 

3.VERİ SORUMLUSU ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’NİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Yukarıda izah olunan hükümler uyarınca veri sorumlusu Antepsan Kuruyemiş Gıda Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’dir. İşbu sıfat altında Antepsan kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle Aydınlatma Metninde kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kanunda öngörülen sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak işlediği konusunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

İşbu aydınlatma yükümlülüğü ile Antepsan veri sorumlusu sıfatı altında bazı yükümlülükler üstlenmiştir. Bu bağlamda yükümlülükleri; veri sahiplerini kişisel verileri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ve aktarma amaçları, kimlere aktarımın yapılabileceği, veri sahibi tarafından yöneltilen güncelleme, silme, anonimleştirme gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesinde ki haklar uyarınca bilgilendirmek ve kişisel verilerin toplanma amaçları, ilkeleri ve hukuki dayanaklarını belirlemek şeklindedir.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde Antepsan olarak veri işleme amaçlarımız;

a-Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi;

b-Antepsan bünyesinde ki yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin hızlıca haberdar     edilebilmesi;

c-Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz müşterilerimize özel     mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi;

d-Antepsan’nın ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlere eksiksiz ifanın sağlanabilmesi;

e-Değişen-gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda     aydınlatmanın yapılabilmesi;

f-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi;

g-Antepsan olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi, belirlenebilmesi,     güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve yönetimsel işleyişimizde doğru     kararların alınabilmesi;

h-Antepsan olarak kurumsal kimliğimizin sağlam temele oturtulabilmesi ve kurumsal işleyişin     sağlanabilmesi;

ı-Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz müşterilerimizin memnuniyetinin     arttırılabilmesi;

j-Veri güvenliğinin sağlanabilmesi;

k-Antepsan olarak internet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin geliştirilebilmesi;

l-Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,

m- Antepsan’ye talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi;

n-İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikasına ilişkin hükümlere uygunluğun     sağlanabilmesi     şeklindedir.

Tüm bu amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “kişisel verileri işleme şartlarına” uygun olarak işlenmektedir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

a) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini;

b) Hukuka uygun olarak işlemeyi;

c) Verilerin güncelliğini sağlamayı;

d) Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;

e) İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;

f) İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;

g) Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;

h) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat     hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

 

Antepsan olarak ilke edindik.

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 1 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

www.antepsanshop.com internet sitesinde, siz kullacılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için Çerez kullanmaktadır. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek Çerez kullanımını kabul etmektesiniz. Çerez kullanımına ilişkin politikamız hakkında daha fazla bilgi için ÇEREZ POLİTİKASINI inceleyiniz.